X Копирано в клипборда
Грешка
LH емоджи
©
®
@
§
🄐
🄑
🄒
🄓
🄔
🄕
🄖
🄗
🄘
🄙
🄚
🄛
🄜
🄝
🄞
🄟
🄠
🄡
🄢
🄣
🄤
🄥
🄦
🄧
🄨
🄩
🄰
🄱
🄲
🄳
🄴
🄵
🄶
🄷
🄸
🄹
🄺
🄻
🄼
🄽
🄾
🄿
🅀
🅁
🅂
🅃
🅄
🅅
🅆
🅇
🅈
🅉
🅰
🅱
🅲
🅳
🅴
🅵
🅶
🅷
🅸
🅹
🅺
🅻
🅼
🅽
🅾
🅿
🆀
🆁
🆂
🆃
🆄
🆅
🆆
🆇
🆈
🆉
🅐
🅑
🅒
🅓
🅔
🅕
🅖
🅗
🅘
🅙
🅚
🅛
🅜
🅝
🅞
🅟
🅠
🅡
🅢
🅣
🅤
🅥
🅦
🅧
🅨
🅩
🇦
🇧
🇨
🇩
🇪
🇫
🇬
🇭
🇮
🇯
🇰
🇱
🇲
🇳
🇴
🇵
🇶
🇷
🇸
🇹
🇺
🇻
🇼
🇽
🇾
🇿
🅏
🆏