X Копирано в клипборда
Грешка
LH емоджи
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
¼
½
¾
🄀
🄁
🄂
🄃
🄄
🄅
🄆
🄇
🄈
🄉
🄊