X Копирано в клипборда
Грешка
LH емоджи
+
×
÷
=
±
¬
<
>
°
¹
²
³
ƒ
%